ŠKOLNÍ DRUŽINA

telefon: 723 687 098, email: druzina@zsmskp.cz


Pravidla pro přijetí žáků do ŠD

Přednostně budou přijímáni žáci nižších ročníků, dojíždějících a pracujících rodičů. O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

Do školní družiny budou přijímáni žáci na základě řádně vyplněné přihlášky. Veškeré trvalé změny týkající se dítěte (např. zdravotní stav, změna telefonního čísla, změna času odchodů...) aktualizujte písemnou formou do formulářů uložených u vychovatelek. Mimořádné omluvenky, žádosti o vyzvednutí a další změny výhradně písemně na samostatném lístečku.

Provozní doba

- ráno: od 6:45 do 7:45 hodin

- odpoledne: od 11:40 do 16:00 hodin

Vyzvedávání / odchody dětí: od 12:00 do 13:15 hodin a od 14:45 do 16:00 hodin.

Od 13:15 do 14:45 hodin probíhá hlavní činnost družiny – převážně mimo budovu ZŠ.

Platba

Poplatek za školní družinu je 1000 Kč za školní rok

Platí se ve dvou splátkách :

1. splátka 400 Kč (splatnost do 30. 9. 2019)

2. splátka 600 Kč (splatnost do 15. 1. 2020)

nebo za celý školní rok tj. 1000 Kč (splatnost do 30. 9. 2019)

Platbu za školní družinu zasílejte výhradně na účet číslo 0390890319 / 0800

Do zprávy pro příjemce napište ŠD a příjmení dítěte a uveďte variabilní symbol dítěte, které dítě dostane v prvních dnech školního vyučování do žákovské knížky.

Vybavení do ŠD

náhradní oblečení dle aktuálního počasí (vč. spodního prádla a ponožek), při deštivém počasí holínky

DĚTSKÝ KLUB

telefon: 723 687 098, email: družina@zsmskp.cz


Pravidla pro přijetí žáků do DK

Přednostně budou přijímáni žáci nižších ročníků, dojíždějící a pracujících rodičů. O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

Do dětského klubu budou přijímáni žáci na základě řádně vyplněné přihlášky a potvrzení o zaměstnání jednoho z rodičů. Veškeré trvalé změny týkající se dítěte (např. zdravotní stav, změna telefonního čísla, změna času odchodů...) aktualizujte písemnou formou do formulářů uložených u vychovatelek. Mimořádné omluvenky, žádosti o vyzvednutí a další změny výhradně písemně na samostatném lístečku.

Provozní doba

od 11:40 do 17:40 hodin

Vyzvedávání / odchody dětí: od 12:00 do 13:15 hodin a od 14:45 do 17:40 hodin.

Od 13:15 do 14:45 hodin probíhá hlavní činnost klubu – převážně mimo budovu ZŠ.

Platba

Poplatek za dětský klub je 1000 Kč za školní rok

Platí se ve dvou splátkách :

1. splátka 400 Kč (splatnost do 30. 9. 2019)

2. splátka 600 Kč (splatnost do 15. 1. 2020)

nebo za celý školní rok tj. 1000 Kč (splatnost do 30. 9. 2019)

Platbu za dětský klub zasílejte výhradně na účet číslo 0390890319 / 0800

Do zprávy pro příjemce napište ŠD a příjmení dítěte a uveďte variabilní symbol dítěte, které dítě dostane v prvních dnech školního vyučování do žákovské knížky.

Vybavení do klubu

náhradní oblečení dle aktuálního počasí (vč. spodního prádla a ponožek), při deštivém počasí holínky.