celorocni_plan.pdf

LEDEN

 • 23.12.-3.1. Vánoční prázdniny ZŠ, přerušení provozu MŠ
 • 6.1. Tříkrálový průvod - akce ŠD a MŠ
 • 7.1. Pedagogické sdílení - isnpirace, učitelky ZŠ (téma: motivace žáků, aktivizace žáků)
 • 9.1. Pedagogické sdílení - inspirace, učitelky MŠ (téma: podpora čtenářství)
 • 13.1. třídní schůzky od 17.00 hod (představení školní psycholožky, informace a přihláška na vícedenní výlet, plánované akce na druhé pololetí)
 • 15.1. Pejsek Ikebara - představení MŠ
 • 21.1. Klasifikační porada ZŠ
 • 29.1. Modřanský biograf - žáci ZŠ
 • 30.1. Knižní tržiště - akce na podporu čtenářství
 • 30.1. Pololetní vysvědčení
 • 31.1. Pololetní prázdniny ZŠ
celorocni_plan2.pdf
celorocni_plan3.pdf