Září

  • 1.9.2020 Slavnostní zahájení 8.00 hod před školou

Po skončení třídní schůzka rodičů prvňáčků.

  • 17.9.2020 Cesta za posvícenským koláčem (akce pro rodiče a děti) - opékání špekáčků na hřišti - akce zrešena

  • 22.9. Dřevíčková dílna

  • 22.9.2020 Třídní schůzky ZŠ

  • 23.9. Fotografování ZŠ a MŠ

  • 25.9. Ředitelské volno