Sd_22112021132225.PDF

ŠKOLNÍ DRUŽINA

email: druzina@zsmskp.cz


Pravidla pro přijetí žáků do ŠD

Přednostně budou přijímáni žáci nižších ročníků, dojíždějících a pracujících rodičů.   O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

Do školní družiny budou přijímáni žáci na základě řádně vyplněné přihlášky. Veškeré trvalé změny týkající se dítěte (např. zdravotní stav, změna telefonního čísla, změna času odchodů...) aktualizujte písemnou formou do formulářů uložených u vychovatelek. Mimořádné omluvenky, žádosti o vyzvednutí a další změny výhradně písemně na samostatném lístečku.


Provozní doba

- ráno: od 6:45 do 7:45 hodin  

- odpoledne: od 11:40 do 17:00 hodin

Vyzvedávání / odchody dětí: od 12:00 do 13:15 hodin a od 15:00 do 17:00 hodin

Od 13:15 do 14:45 hodin probíhá hlavní činnost družiny – převážně mimo budovu ZŠ.

Platba

Poplatek za školní družinu je 2 000 Kč za školní rok

Platí se ve dvou splátkách :

1. splátka 800 Kč (splatnost do 30. 9. 2020) 

2. splátka 1 200 Kč (splatnost do 15. 1. 2021) 

nebo za celý školní rok tj. 2 000 Kč (splatnost do 30. 9. 2020)

Platbu za školní družinu zasílejte výhradně na účet číslo 0390890319 / 0800

Do zprávy pro příjemce napište ŠD a příjmení dítěte a uveďte variabilní symbol dítěte, které dítě dostane v prvních dnech školního vyučování do žákovské knížky.

Vybavení do ŠD

náhradní oblečení dle aktuálního počasí (vč. spodního prádla a ponožek), při deštivém počasí holínky