2019/20

Strašidelná noc ve škole a školce

Setkání u lípy - první akce školního parlamentu (oslava vzniku republiky)

Pocta Karlu Gottovi

Většina z nás patří ke generaci, ke které se váže i populární zpěvák Karel Gott. Je pro nás inspirací svou pílí, úsměvem na tváři ... I my jsme se rozhodli, že si připomeneme jeho písničky a uctíme jeho památku. Každá třída si vybrala jednu písničku, na kterou připravila taneční vystoupení. Tělocvičnu jsme vyzdobili plakáty, obrázky, slavíky. Společně jsme si zatančili a nakonec uctili jeho památku minutou ticha.

1. projektový den

Novinkou letošního školního roku jsou projektové dny, které se konají v pravidelném intervalu (2 měsíce) během celého školního roku. Cílem projektových dní je věnovat se tématům, které žáky zajímají, motivovat je k touze po poznání, nastavit vnitřní motivaci k učení. V každém projektu jsou namíchaní žáci z různých ročníků, tím podporujeme dobré klima školy, spolupráci, přátelství. Prezentace celoroční práce bude prezentována během Zahradní slavnosti. Jak napovídají přiložené fotografie a video, první projektový den byl úspěšný.Badatelský klub

Buk (Evžen), javor (Laura) a smrk (Fox), to jsou stromy, se kterými jsme se už seznámili během našich prvních schůzek. Máme vyrobený badatelský deník, ozdobený sběratelský pytlík, a tak můžeme vyrážet na naše badatelské procházky. Během posledních dvou jsme měli štěstí a příroda nám nabídla některé ze svých zajímavostí – Honzík našel v hustém smrku pobořené ptačí hnízdo, z hromady větví na nás vyskočil skokan a ve spadaném listí jsme objevili dubovou hálku se spící žlabatkou dubovou. Na louce si děti zahrály na veverky se smrkovými a borovými šiškami a ještě jsme stihli jeden „šiškový“ pokus. Uvidíme, čím nás příroda překvapí příště :-) .

Péče o okolí školy

"Co se v mládí naučíš, ve staří jako když najdeš." V pracovních činnostech se věnujeme okolí naší školy. Jsme velmi vděční, že nám v péči pomáhají odbornice z řad rodičů. Moc Vám děkujeme. Až půjdete kolem školy, užijte si jako my nádherných barev rozmanitých rostlin.

Čtenářská dílna v knihovně

"Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha." Seneca

Kde jinde probudit lásku ke knihám? Dílny čtení, kterým se věnujeme v češtině probíhají v knihovně.

Knižní tržiště 10. 9. 2019

První akce na podporu čtenářství. Každý žák si vyrobil plakát k přečtené knize a v domluvený den ho umístil na libovolném místě po škole. K plakátu přiložil i knihu, a pokud ji chtěl nabídnout ostatním spolužákům, vložil do ní výpůjční lístek, do kterého se zájemci o přečtení knížky mohli zapsat. Ze školní jídelny se stala literární kavárna a díky ochotě maminek, tatínků či prarodičů se na stolech objevily výborné dobroty. Paní učitelky vařily teplé nápoje. Žáci procházeli školou, vyplňovali pracovní listy, diskutovali o knihách a navzájem si doporučovali, prohlíželi... V naší škole je čtení IN.

Pěší výlet 6. 9. 2019

V pátek jsme vyrazili na pěší výlet po okolí naší krásné obce. Cestou jsme hráli různé stmelovací hry, povídali si, smáli se a můžeme napsat, že jsme skvělý tým.

První školní týden

První školní týden jsme věnovali tmelení kolektivu, nastavení třídních pravidel, poznali jsme školní motto, celoroční téma, proběhli první volby do školního parlamentu. Konalo se první zasedání školního parlamentu. A teď se můžeme začít vzdělávat :-).

Slavnostní zahájení školního roku

V pondělí 2.9.2019 jsme slavnostně zahájili školní rok 2019/2020. Počasí nám sice nepřálo, ale v dnešní době je třeba se radovat z každé kapky vody. I my jsme se radovali, protože nám vlastně pršelo štěstí. Starší žáci se uvítali se svými učitelkami ve svých třídách, kde si společně přečetli vítací dopis. Páťáci a prvňáčci se sešli v tělocvičně, kde společně psali svá přání do nového školního roku. Po milých slovech starosty naší obce a proslovu paní ředitelky, odvedli páťáci prvňáčky do školy. Cestou je doprovázelo zvonění zvonků, kterým jim naši skvělí páťáci odstartovali první školní rok. Přejeme všem našim žákům šťastný start do nového školního roku. Děkujeme páťákům za pomoc s přípravou a realizací celé akce. Všem zúčastněným děkujeme za milou atmosféru.

2018/19

Tříkrálový průvod

Ukliďme si republiku

Výlet na Říp

Zahájení školního roku

2017/18

Stěhování-děkujeme!!!

Zahájení školního roku

Pololetní vysvědčení

Představení žáků ZŠ-Červená karkulka

Mikulášská nadílka

Vítání jara

Velikonoční tvoření

Anglické divadlo

Zbraslavice 2018 - fotografie naleznete zde: https://photos.app.goo.gl/jpQ5p1PGsmvR2G9R9