Třetí projektový den

Další z pravidelných setkání projektových týmů. Cestování po Praze, pohyb na kluzišti, Filmové ateliéry seriálu Ulice ... Už se těšíte na Zahradní slavnost, kde Vás seznámíme s výsledky našich projektů?

Stavovské divadlo

Žáci 3. a 4. třídy navštívili Stavovské divadlo v Praze. V dílně lektorek Národního divadla je čekal bohatý program. Během soutěžní pohybové hry o historii Stavovského divadla, divadelních pojmech se žáci pořádně zapotili (běhání z hlediště až po galerii) dalo některým zabrat. Ve zkušebně si žáci vyzkoušeli všechny divadelní profese: stali se scénáristy, herci, kulisáky a nejtěžší rolí byla zkouška povolání režisérky.

Knižní tržiště II.

Jak motivovat žáky ke čtení? Další akce na podporu čtenářství se konala v den pololetního vysvědčení. Chodby a třídy školy se zaplnily plakáty o přečtených knihách. Žáci korzovali po škole, prohlíželi plakáty, přiložené knížky a sdíleli mezi sebou čtenářské zážitky. Kéž by se nám podařilo zasít čtenářské semínko do srdcí našich žáků na celý život.

Kytarový koncert

Hudební zážitek s kytarou nás zavedl po celém světě. Některé rytmy žáky nadzvedli ze židlí. Obdivuhodné kytarové umění žáci odměnili potleskem.

Tříkrálový průvod

V pondělí 6. ledna 2020 odpoledne šel po naší obci průvod v čele s třemi krály. Děti ze školní družiny se vydaly od školy pro předškoláky do mateřské školy a všichni společně jsme zamířili kolem Sázavy na obecní úřad a poštu. Zde za doprovodu kytary jsme si zazpívali koledy. Při zpáteční cestě děti popřály všem v MŠ a kuchařkám ve školní kuchyni šťastný nový rok. Touto akcí se děti důstojně rozloučily s vánočním obdobím.

Poslední Adventní setkání - Vánoce ve škole

Poslední školní den jsme se společně sešli, abychom zapálili poslední svíčku na adventním věnci. O hudební doprovod se nám postaral Šimon s Maruškou. Zazpívali jsme si společně koledy. Paní ředitelka ocenila několik dětí, kterým předala certifikát k ředitelské pochvale za mimořádné činy pro naši školu. Na papír jsme mohli napsat poděkování pro někoho ze školy za jeho laskavost. Napsané vzkazy jsme dali do "poštovní schránky", ze které jsme si pak jednu laskavost vzali a stali se poštovními doručovateli. Několik laskavostí jsme si přečetli nahlas. A pak už přišel ... Ježíšek. Přejeme Vám krásné svátky!

Druhý projektový den týmu Ilustrátoři

Výlet do Hrusic po stopách obrázků Josefa Lady.

Projekt vede O. Lišková

Druhý projektový den týmu Karel IV.

Naše skupina vyrazila 4.12. do vánočně naladěné Prahy a na Pražský hrad. Prošli jsme Nerudou ulicí, vyfotili jsme se s hradní stráží. Po zakoupení vstupenek jsme v tichosti vstoupili do chrámu sv. Víta. V prostorách chrámu nás okouzlila nádherná výzdoba a prožívali jsme neskutečný pocit pokory a úcty. Svou sounáležitost jsme každý vyjádřili zapálením svíčky. Pak jsme se vydali do Zlaté uličky. Malé domečky a jejich vybavení děti uchvátilo. Poslední zastávka byla v Daliborce a pak už nás čekala jen zpáteční cesta. Všechny děti se chovaly velice zodpovědně a musíme je za jejich vystupování na veřejnosti pochválit. Ač to někdy ve škole tak nevypadá, vědí, co je slušnost.

Projekt vede Z.Pokorná, J. Šmejkalová

Druhý projektový den týmu Pomáháme pohybem

Naše sportovní skupina navštívila v rámci druhého projektového dne workoutové hřiště do Benešově. Nejdříve si sportovci vyzkoušeli nový atletický ovál, který sousedí s workoutovým hřištěm. Další aktivitou bylo zkoumání workoutového hřiště. Starší kamarádi si po dostatečném vyzkoušení možností hřiště připravili pro mladší kamarády dráhu, kde si menší děti vyzkoušely své schopnosti a dovednosti. Na závěr jsme se přesunuli na pumptrackovou dráhu, která je sice určena pro milovníky adrenalinu a bikrosových kol, děti se zde však dostatečně "vyřádily" i bez nich.

Projekt vede Martina Šimsová a Barbora Neumanová

Druhý projektový den týmu Za pověstmi Matky měst

S projektovou skupinou Za pověstmi Matky měst jsme tentokrát navštívili Petřín. Vyjeli jsme na něj lanovkou. Pověděli si pověst O hoře Petřín, O Hladové zdi, O vzniku názvu Nebozízek a další. Vyšlapali jsme 299 schodů na "pražskou Eiffelovku", ze které byl díky nádhernému počasí krásný výhled. Našli jsme cestu ven ze Zrcadlového bludiště a v místnosti smíchu se upřímně zasmáli sami sobě i ostatním. Cestou zpět si děti vyluštily téma dalšího projektového dne. Projekt vede Lenka Pavliščová

Polička do jídelny

Na začátku bylo přání naší kuchařky Martiny, mít v jídelně poličku, kde by se žáci mohli podívat na různé druhy rýže, luštenin atd. Kryštof a Honza se nabídli přání splnit. A vzali to pěkně od podlahy, změřit, připravit, vyrobit, přivrtat. Dílo je dokonalé. Kluci moc děkujeme!

Druhý projektový den

Tým projektu Setkání na Olympu tvořil kostýmy, vybíral vhodnou báji, kterou zfilmují. Každý si zkusil svou roli, repliku a zkoušel psát scénář. Jsme vybaveni úkoly na další setkání a už se těšíme na další projektový den. I když to vypadá, že jsme si jenom hráli, naučili jsme se hodně důležitých dovedností do života. Umět se spolu domluvit, prosadit svůj názor, splnit daný úkol, být kreativní, spolupracovat, došlo i na rétoriku. Pracovali jsme bez přestávek a s radostí.

První adventní setkání

Před první adventní nedělí jsme se sešli celá škola v jedné učebně. Maruška a Šimon se postarali o hudební doprovod. Paní ředitelka nám přečetla povídku od Františka Nepila: Nadílkové vzorečky z knihy Vánoce mám rád. A jak takový vzoreček vypadá? "(a+b+c):(x+y)=p+2q Výše uvedený vzorec se tedy čte takto: myl jsi doma nádobí plus nosil jsi mamince uhlí ze sklepa plus chodil jsi rovnou domů ze školy, ale naproti tomu jsi odmlouval plus přinesl jsi zase špatnou známku, ergo kladívko dostaneš pod stromeček ponožky a pár (=2) drobnosti." Každý jsme zkusil napsat nebo nakreslit nejkrásnější přání a vložili jsme ho do krabice, z které jsme si následně potom jedno vytáhli. Plamen první svíce na namalovaném věnci od Jiřinky společně vybarvili žáci, kteří byli navrženi svou třídou (za vzorné chování, práci pro třídu, aktivitu ve školním parlamentu). Společně jsme si zazpívali několik koled a s pravou adventní náladou jsme pokračovali v naší vzdělávací cestě.

Zdravá pětka - 1.ročník

Co si dát na talíř? Už víme, co tam patří a nepatří. Mám zdravou svačinku? Dneska ano a zítra třeba mamince poradím, co mi má dát do boxíku, abych se ve škole dobře soustředil a nespal na cukříku :-).

Projektový den ŠD - VÝROBA DRAKŮ

V rámci dotace z EU Šablony II jsme mohli našim žákům dopřát skvělý zážitek při projektovém dni ve školní družině. Velké poděkování patří naší skvělé Jiřince Borecké a její rodině. Už se těšíme na další projektové odpoledne.

Vánoční tvoření - příprava na Advent (26.11.2019)

Akce pro rodiče s dětmi.

30 let svobodně

Projekt žáků 5. ročníku připomenul dobu před 30 lety. Trasa začínala u školy a během cesty na účastníky čekala různá stanoviště. Po splnění všech úkolů je čekala na hřišti odměna a pohoštění od Kulturní komise Kamenný Přívoz.

Den laskavosti v režii našich prvňáčků

Škola i školka se zapojily do projektu Jsem laskavec.

Strašidelná noc ve škole a školce

Setkání u lípy - první akce školního parlamentu (oslava vzniku republiky)

Pocta Karlu Gottovi

Většina z nás patří ke generaci, ke které se váže i populární zpěvák Karel Gott. Je pro nás inspirací svou pílí, úsměvem na tváři ... I my jsme se rozhodli, že si připomeneme jeho písničky a uctíme jeho památku. Každá třída si vybrala jednu písničku, na kterou připravila taneční vystoupení. Tělocvičnu jsme vyzdobili plakáty, obrázky, slavíky. Společně jsme si zatančili a nakonec uctili jeho památku minutou ticha.

1. projektový den

Novinkou letošního školního roku jsou projektové dny, které se konají v pravidelném intervalu (2 měsíce) během celého školního roku. Cílem projektových dní je věnovat se tématům, které žáky zajímají, motivovat je k touze po poznání, nastavit vnitřní motivaci k učení. V každém projektu jsou namíchaní žáci z různých ročníků, tím podporujeme dobré klima školy, spolupráci, přátelství. Prezentace celoroční práce bude prezentována během Zahradní slavnosti. Jak napovídají přiložené fotografie a video, první projektový den byl úspěšný.Badatelský klub

Buk (Evžen), javor (Laura) a smrk (Fox), to jsou stromy, se kterými jsme se už seznámili během našich prvních schůzek. Máme vyrobený badatelský deník, ozdobený sběratelský pytlík, a tak můžeme vyrážet na naše badatelské procházky. Během posledních dvou jsme měli štěstí a příroda nám nabídla některé ze svých zajímavostí – Honzík našel v hustém smrku pobořené ptačí hnízdo, z hromady větví na nás vyskočil skokan a ve spadaném listí jsme objevili dubovou hálku se spící žlabatkou dubovou. Na louce si děti zahrály na veverky se smrkovými a borovými šiškami a ještě jsme stihli jeden „šiškový“ pokus. Uvidíme, čím nás příroda překvapí příště :-) .

Péče o okolí školy

"Co se v mládí naučíš, ve staří jako když najdeš." V pracovních činnostech se věnujeme okolí naší školy. Jsme velmi vděční, že nám v péči pomáhají odbornice z řad rodičů. Moc Vám děkujeme. Až půjdete kolem školy, užijte si jako my nádherných barev rozmanitých rostlin.

Čtenářská dílna v knihovně

"Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha." Seneca

Kde jinde probudit lásku ke knihám? Dílny čtení, kterým se věnujeme v češtině probíhají v knihovně.

Knižní tržiště 10. 9. 2019

První akce na podporu čtenářství. Každý žák si vyrobil plakát k přečtené knize a v domluvený den ho umístil na libovolném místě po škole. K plakátu přiložil i knihu, a pokud ji chtěl nabídnout ostatním spolužákům, vložil do ní výpůjční lístek, do kterého se zájemci o přečtení knížky mohli zapsat. Ze školní jídelny se stala literární kavárna a díky ochotě maminek, tatínků či prarodičů se na stolech objevily výborné dobroty. Paní učitelky vařily teplé nápoje. Žáci procházeli školou, vyplňovali pracovní listy, diskutovali o knihách a navzájem si doporučovali, prohlíželi... V naší škole je čtení IN.

Pěší výlet 6. 9. 2019

V pátek jsme vyrazili na pěší výlet po okolí naší krásné obce. Cestou jsme hráli různé stmelovací hry, povídali si, smáli se a můžeme napsat, že jsme skvělý tým.

První školní týden

První školní týden jsme věnovali tmelení kolektivu, nastavení třídních pravidel, poznali jsme školní motto, celoroční téma, proběhli první volby do školního parlamentu. Konalo se první zasedání školního parlamentu. A teď se můžeme začít vzdělávat :-).

Slavnostní zahájení školního roku

V pondělí 2.9.2019 jsme slavnostně zahájili školní rok 2019/2020. Počasí nám sice nepřálo, ale v dnešní době je třeba se radovat z každé kapky vody. I my jsme se radovali, protože nám vlastně pršelo štěstí. Starší žáci se uvítali se svými učitelkami ve svých třídách, kde si společně přečetli vítací dopis. Páťáci a prvňáčci se sešli v tělocvičně, kde společně psali svá přání do nového školního roku. Po milých slovech starosty naší obce a proslovu paní ředitelky, odvedli páťáci prvňáčky do školy. Cestou je doprovázelo zvonění zvonků, kterým jim naši skvělí páťáci odstartovali první školní rok. Přejeme všem našim žákům šťastný start do nového školního roku. Děkujeme páťákům za pomoc s přípravou a realizací celé akce. Všem zúčastněným děkujeme za milou atmosféru.

2018/19

Tříkrálový průvod

Ukliďme si republiku

Výlet na Říp

Zahájení školního roku

2017/18

Stěhování-děkujeme!!!

Zahájení školního roku

Pololetní vysvědčení

Představení žáků ZŠ-Červená karkulka

Mikulášská nadílka

Vítání jara

Velikonoční tvoření

Anglické divadlo

Zbraslavice 2018 - fotografie naleznete zde: https://photos.app.goo.gl/jpQ5p1PGsmvR2G9R9