Projekt žáků 4. a 5. třídy

Internetoví úžasňáci

Zapojili jsme se do programu Internetoví úžasňáci.

Cílem je naučit děti používat internet bezpečně a smysluplně.

Lekce programu nabízí pestré lekce zaměřené na kyberbezpečnost, digitální občanství a mediální gramotnost.

Každá lekce končí dobrodružnou online hrou Interland, ve které si děti hravou formou osvojí nabyté dovednosti.

Jakou zanecháváme digitální stopu?

Co dokážeme zjistit o vybrané osobě? Stali jsme se detektivy.

Badatelské dny

Během školního roku zařazujeme badatelské dny. Žáci v těchto dnech pracují v badatelských týmech, pokládají si otázky, stanovují si hypotézy, ověřují svá tvrzení, hledají informace, prezentují zjištěné informace.

1. ročník - První badatelský den jsme věnovali živé a neživé přírodě a jejímu hlavnímu znaku růstu. Vzhledem k ročnímu období se prvňáčci věnovali během druhého badatelského dne pokusům s ledem a sněhem. Zima je neobvykle teplá, takže sníh jsme jsme museli opravdu hledat, s ledem nám pomohla lednička. Vyzkoušeli jsme si, jak led reaguje se solí, vysvětlili si proč a sledovali tání sněhu v různých podmínkách.

2. ročník -25. ledna jsme měli s druháčky 2. badatelský den na téma SMYSLY. Chuť a čich jsme si vyzkoušeli při ochutnávkách ovoce a zeleniny. Hmatové bádání v ponožkách nám dalo trošku zabrat, ale děti se nevzdaly. Poznávali jsme také různé zvuky. Zrakovou paměť jsme trénovali při Kimově hře, která byla velmi zábavná. Den jsme si užili.

3. ročník

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022

Upoutávka - digitální gramotnost aneb na cestě od spotřebitele k tvůrci.

Pomáháme žákům orientovat se v digitálním prostředí a vedeme je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života.

Olympijský běh

Zahájení školního roku 2021/22

Zpátky ve škole - duben 2021

  1. ročník - Upevňování správných pracovních návyků hravou formou

Skládáme, čteme a píšeme složitější slova se zaměřením na délku samohlásek. Dokážeme rozlišit slova nadřazená a podřazená, počítáme do 20. Řešíme úlohy s mincemi, parketami a čísly neposedy. Pokud dovolí počasí, prvouku, tělesnou a hudební výchovu trávíme venku. Soutěžíme, cvičíme, masírujeme se... prostě pobyt ve škole si užíváme.Masopust online 3. ročník

Mikulášská nadílka

Tradiční akce, na kterou se všichni žáci 5. ročníku velmi těší, se nakonec mohla uskutečnit. Díky nižšímu stupni psa se smělo venku potkat 50 lidí. Setkání se sice odehrávalo venku, v bezpečné vzdálenosti, ale s velkou radostí všech zúčastněných.

Informatika 4. třída

Ladovská zima, která všechny překvapila, nás inspirovala k práci s fotografií. Vyzkoušeli jsme si fotografování s iPady (live foto, panoramatické ...). Dnes nám po sněhu zůstala už jen krásná vzpomínka na fotografiích.

Zpátky ve škole 1. a 2. ročník - listopad

Už si zase užíváme společné chvíle pospolu. Vážíme si každého dne, kdy můžeme být spolu. Roušky nám nevadí. Důležité je, že jsme ve škole a můžeme být spolu.

Poslední společné chvilky před distanční výukou

Matemág 3. a 4. ročník

Učíme se spolupráci

Seznamujeme se, hrajeme hry, pomáháme si, inspirujeme se, máme se rádi. JSME TÝM!

Dřevíčková dílna

Vezmi hoblík, pilku - zkrať si dlouhou chvilku.

Papírové pletánky

Začínáme se učit

Zahájení školního roku