2019/20

Knižní tržiště 10. 9. 2019

První akce na podporu čtenářství. Každý žák si vyrobil plakát k přečtené knize a v domluvený den ho umístil na libovolném místě po škole. K plakátu přiložil i knihu, a pokud ji chtěl nabídnout ostatním spolužákům, vložil do ní výpůjční lístek, do kterého se zájemci o přečtení knížky mohli zapsat. Ze školní jídelny se stala literární kavárna a díky ochotě maminek, tatínků či prarodičů se na stolech objevily výborné dobroty. Paní učitelky vařily teplé nápoje. Žáci procházeli školou, vyplňovali pracovní listy, diskutovali o knihách a navzájem si doporučovali, prohlíželi... V naší škole je čtení IN.

Pěší výlet 6. 9. 2019

V pátek jsme vyrazili na pěší výlet po okolí naší krásné obce. Cestou jsme hráli různé stmelovací hry, povídali si, smáli se a můžeme napsat, že jsme skvělý tým.

První školní týden

První školní týden jsme věnovali tmelení kolektivu, nastavení třídních pravidel, poznali jsme školní motto, celoroční téma, proběhli první volby do školního parlamentu. Konalo se první zasedání školního parlamentu. A teď se můžeme začít vzdělávat :-).

Slavnostní zahájení školního roku

V pondělí 2.9.2019 jsme slavnostně zahájili školní rok 2019/2020. Počasí nám sice nepřálo, ale v dnešní době je třeba se radovat z každé kapky vody. I my jsme se radovali, protože nám vlastně pršelo štěstí. Starší žáci se uvítali se svými učitelkami ve svých třídách, kde si společně přečetli vítací dopis. Páťáci a prvňáčci se sešli v tělocvičně, kde společně psali svá přání do nového školního roku. Po milých slovech starosty naší obce a proslovu paní ředitelky, odvedli páťáci prvňáčky do školy. Cestou je doprovázelo zvonění zvonků, kterým jim naši skvělí páťáci odstartovali první školní rok. Přejeme všem našim žákům šťastný start do nového školního roku. Děkujeme páťákům za pomoc s přípravou a realizací celé akce. Všem zúčastněným děkujeme za milou atmosféru.

2018/19

Tříkrálový průvod

Ukliďme si republiku

Výlet na Říp

Zahájení školního roku

2017/18

Stěhování-děkujeme!!!

Zahájení školního roku

Pololetní vysvědčení

Představení žáků ZŠ-Červená karkulka

Mikulášská nadílka

Vítání jara

Velikonoční tvoření

Anglické divadlo

Zbraslavice 2018 - fotografie naleznete zde: https://photos.app.goo.gl/jpQ5p1PGsmvR2G9R9