Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022

Upoutávka - digitální gramotnost aneb na cestě od spotřebitele k tvůrci.

Pomáháme žákům orientovat se v digitálním prostředí a vedeme je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života.

Olympijský běh

Zahájení školního roku 2021/22

Zpátky ve škole - duben 2021

  1. ročník - Upevňování správných pracovních návyků hravou formou

Skládáme, čteme a píšeme složitější slova se zaměřením na délku samohlásek. Dokážeme rozlišit slova nadřazená a podřazená, počítáme do 20. Řešíme úlohy s mincemi, parketami a čísly neposedy. Pokud dovolí počasí, prvouku, tělesnou a hudební výchovu trávíme venku. Soutěžíme, cvičíme, masírujeme se... prostě pobyt ve škole si užíváme.Masopust online 3. ročník

Mikulášská nadílka

Tradiční akce, na kterou se všichni žáci 5. ročníku velmi těší, se nakonec mohla uskutečnit. Díky nižšímu stupni psa se smělo venku potkat 50 lidí. Setkání se sice odehrávalo venku, v bezpečné vzdálenosti, ale s velkou radostí všech zúčastněných.

Informatika 4. třída

Ladovská zima, která všechny překvapila, nás inspirovala k práci s fotografií. Vyzkoušeli jsme si fotografování s iPady (live foto, panoramatické ...). Dnes nám po sněhu zůstala už jen krásná vzpomínka na fotografiích.

Zpátky ve škole 1. a 2. ročník - listopad

Už si zase užíváme společné chvíle pospolu. Vážíme si každého dne, kdy můžeme být spolu. Roušky nám nevadí. Důležité je, že jsme ve škole a můžeme být spolu.

Poslední společné chvilky před distanční výukou

Matemág 3. a 4. ročník

Učíme se spolupráci

Seznamujeme se, hrajeme hry, pomáháme si, inspirujeme se, máme se rádi. JSME TÝM!

Dřevíčková dílna

Vezmi hoblík, pilku - zkrať si dlouhou chvilku.

Papírové pletánky

Začínáme se učit

Zahájení školního roku