Druhý badatelský den - Vánoční zvyky a tradice

Prvňáčci - Věnovali jsme se tradicím a zvyklostem, které dodržovali nejen pra(pra)rodiče dětí, ale také těm, které dodržujeme v našich rodinách nyní. Dále jsme porovnávali průběh Štědrého dne v současnosti a dříve.

Žáci 2. až 5. tříd pracovali ve skupinách na zpracování tradic jednoho státu a připravili si prezentaci pro ostatní . Všechny třídy se následně sešly v jedné učebně, kde si poslechly písničku Světové Vánoce, kterou nacvičily děti ze druhé a třetí třídy. Skupiny poté představily zvyky jednotlivých zemí.

Třetí ročník - Zkoumali jsme, jaké vánoční zvyky se dodržují v jiných zemích. Skupinová práce o Maďarsku, Itálii a Velké Británii se třeťákům velmi povedla a zdařile ji dokázali odprezentovat před celou školou. Také společně se druhou třídou připravili překvapení v podobě písničky, za což jim a paní učitelkám hudební výchovy moc děkujeme.

Ve středu 19.10.2022 navštívil 1. a 2. ročník DIVADLO MINOR, kde děti zhlédly nádherné divadelní představení

POLNÍ ŽÍNKA EVELÍNKA.

Velké nadšení také vzbudilo krásné zázemí divadla, které bylo pro děti velmi příjemné a přátelské.

První badatelský den - 14. 10. 2022

PRVŇÁČCI

První badatelský den jsme se zamýšleli nad tím, proč se stromy na podzim zbavují listí a kde se bere jeho nádherné zabarvení.


DRUHÁCI

Věnovali jsme se v prvouce listnatým stromům a tak i naše badatelská otázka směřovala tímto směrem a zněla: Čím větší strom, tím větší list?

Přinesli jsme si metry, pásmo, pravítka a odhadovali a poté jsme měřili výšku stromů, jejich obvod a velikost jejich listů. Závěr jsme si udělali až druhý den ve třídě s pomocí naší tabulky - naše hypotéza se nepotvrdila.

TŘEŤÁCI

Za barvami podzimu jsme vyrazili na louku, do lesa i k rybníku. Po cestě jsme rozdali úkoly našim marodům a zbyl i čas na stavbu domečků z přírodnin. Z nasbíraných listů si každý vytvořil barevnou paletu.

Osobnostní a sociální výchova

- zkoumání emocí

- formou metod dramatické výchovy zkoumáme emoce v různých situacích


Návštěva divadelního představení O líné babičce

Ve čtvrtek 15.9.2022 jsme navštívili Divadlo v Dlouhé. Představení O líné babičce mělo u dětí velký úspěch. Společná fotografie je u vzpomínky na režiséra Jana Bornu, který představení režíroval. Zemřel ve věku 57 let.

Děkujeme Radě obce Kamenný Přívoz za úhradu autobusové dopravy do Prahy.

První týden ve znamení přátelství

Zahájení školního roku 2022/2023

Projekt žáků 4. a 5. třídy

Internetoví úžasňáci

Zapojili jsme se do programu Internetoví úžasňáci.

Cílem je naučit děti používat internet bezpečně a smysluplně.

Lekce programu nabízí pestré lekce zaměřené na kyberbezpečnost, digitální občanství a mediální gramotnost.

Každá lekce končí dobrodružnou online hrou Interland, ve které si děti hravou formou osvojí nabyté dovednosti.

Jakou zanecháváme digitální stopu?

Co dokážeme zjistit o vybrané osobě? Stali jsme se detektivy.

Badatelské dny

Během školního roku zařazujeme badatelské dny. Žáci v těchto dnech pracují v badatelských týmech, pokládají si otázky, stanovují si hypotézy, ověřují svá tvrzení, hledají informace, prezentují zjištěné informace.

1. ročník - První badatelský den jsme věnovali živé a neživé přírodě a jejímu hlavnímu znaku růstu. Vzhledem k ročnímu období se prvňáčci věnovali během druhého badatelského dne pokusům s ledem a sněhem. Zima je neobvykle teplá, takže sníh jsme jsme museli opravdu hledat, s ledem nám pomohla lednička. Vyzkoušeli jsme si, jak led reaguje se solí, vysvětlili si proč a sledovali tání sněhu v různých podmínkách.

2. ročník -25. ledna jsme měli s druháčky 2. badatelský den na téma SMYSLY. Chuť a čich jsme si vyzkoušeli při ochutnávkách ovoce a zeleniny. Hmatové bádání v ponožkách nám dalo trošku zabrat, ale děti se nevzdaly. Poznávali jsme také různé zvuky. Zrakovou paměť jsme trénovali při Kimově hře, která byla velmi zábavná. Den jsme si užili.

3. ročník

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022

Upoutávka - digitální gramotnost aneb na cestě od spotřebitele k tvůrci.

Pomáháme žákům orientovat se v digitálním prostředí a vedeme je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života.

Olympijský běh

Zahájení školního roku 2021/22