Třídy

Provozní doba : 6:30 - 16:30 hodin

Třída I. " Berušky a broučci "

  • děti od 3- 6 let

Třída II. " Sovičky "

  • Předškolní třída

Kontakty:

e-mail: skolka@zsmskp.cz

Učitelka pověřená vedením: Veronika Musilová

Nepřítomnost Vašich dětí oznamujte prosím telefonicky nejpozději v den nepřítomnosti dítěte do 8:15 hodin.

Volejte do svých tříd:

telefonní číslo třída I. (přízemí) Broučci a Berušky : +420 241 951 450

telefonní číslo třída II. (první patro) Sovičky: +420 224 283 738