Kroužky

Na tento školní rok nabízíme tyto kroužky:

Od února 2019 probíhá sportovní kroužek pořádaný TJ Pupásek.