Naše poslání: 


Ukázat dětem svět takový, jaký je - není černý ani bílý, ale krásně barevný, je dobrý i zlý, smutný i veselý, tak, jako v pohádce nebo v písničce. 

 

Chceme, aby naše škola zůstala školou mateřskou. Chceme dětem otevírat svět s laskavostí tak, aby na svoji "školičku" vzpomínaly s láskou. 

 

“Neotevírejte dětem dveře, ale pomozte jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy.”


O  nás


MŠ Sluníčko se nachází v Kamenném Přívoze v blízkosti řeky Sázavy.. Škola má v současné době kapacitu 44 dětí ,je dvoutřídní, heterogenní, podpořena je ještě jednou pracovní silou  pro děti s určitým zdravotním handicapem.Třídy jsou prostorné, vkusně a účelově vybavené pro všechny činnosti a aktivity, ve kterých rozvíjíme samostatné a zdravé sebevědomí dětí. Vytváříme  společně s dětmi příjemné, láskyplné prostředí . Probouzíme u dětí zájem porozumět sobě i světu, pro přirozený , radostný rozvoj dětské osobnosti. 

Výchovně vzdělávací práce probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem. Rozvíjíme klíčové kompetence  ve všech oblastech RVP.  Naše zahrada je momentálně v plánování ( rekonstrukci ), proto celoročně využíváme  krásnou, bohatou přírodu v širokém okolí školy, pro tvořivé i zájmové činnosti našich dětí.