Z dávné historie mateřské školy

Nedávná historie

Mateřská školy v Kamenném Přívoze byla založena v roce 1959. Jejím předchůdcem byl Zemědělský útulek, který byl v provozu od roku 1950. Škola měla původní sídlo v soukromé vile Veselých, v roce 1964 byla přestěhována do budovy č.p. 4 ,,u Pašků“ a v roce 1965 do budovy, kde se nachází dodnes. Pro provoz školy byla upravena polovina domku, v druhé polovině byla kuchyň a jídelna pro ZŠ. Kuchyň a jídelna pro ZŠ byla po čase přestěhována do prvního patra vedlejší budovy, která byla pro tyto účely zrekonstruovaná. V přízemí budovy byla vybudována tělocvična. Uvolněné prostory využívala nějakou dobu mateřská škola, než se rozhodlo o její rekonstrukci.

V dubnu roku 1982 se mateřská škola přestěhovala do tělocvičny. Toto provizorní řešení trvalo rok. 26.11.1983 se slavnostně přestěhovala zpět do zrekonstruované budovy. Celé přízemí bylo rozšířené a upravené pro provoz mateřské školy, v přistavěném patře vznikly kanceláře obecního úřadu.

Z nedávné minulosti

V devadesátých letech se o budovu mateřské školy a obecního úřadu přihlásil původní majitel. Soudní spor trval deset let. Nakonec bylo rozhodnuto, že budova zůstane v majetku Obecního úřadu. Vedlejší budova s kuchyní a tělocvičnou i zahrada mateřské školy byly navráceny původním majitelům. OÚ je tedy pro potřeby školy pronajímal .

V roce 2003 došlo ke spojení základní a mateřské školy do právního subjektu pod novým označením Základní škola a mateřská škola Kamenný Přívoz pod vedením paní ředitelky Mgr. Kačerové.

V roce 2006, kdy odešla do "ředitelského" důchodu Mgr. Kačerová, byla jmenována do funkce ředitelky školy Mgr. Milada Peterková.

Současnost

Od srpna 2008 je ředitelkou školy Mgr. Hana Šmídová. Usiluje o přizpůsobení prostředí školy moderním požadavkům na výuku a zároveň o vytváření prostředí lidsky přístupného, příjemného a také funkčního. Že se to daří, dokládá skutečnost, že začínala pracovat se 16 žáky základní školy a 25 dětmi v mateřské škole. Skutečnost, že v současné době navštěvuje mateřskou školu 44 dětí a základní školu 68 žáků je dostatečným dokladem toho, že se dílo jaksepatří podařilo. Takový počet dětí nebyl ve škole v Kamenném Přívoze mnoho desítek let nazpět. Ve škole pracuje dobře fungující pracovní kolektiv, který zvládá i velmi náročné a složité situace s nadhledem a upřímnou snahou ošetřit zájmy každého dítěte. Podařilo se nadstandardně rozvinout spolupráci mateřské a základní školy.

Vývoj v posledních letech přál dalšímu kvalitativnímu i kvantitativnímu rozvoji školy. Díky zapojení do projektů EU, rozumným hospodařením s rozpočtem a úspěšným získáváním sponzorů, vedení školy dále postupně vylepšilo kvalitu vybavení školy. Byly pořízeny další pomůcky ke vzdělávání dětí a žáků. Novým nábytkem je vybavena školka, škola i jídelna žáků.

Postupně byla pod vedením p. ředitelky Šmídové třikrát navýšena kapacita mateřské školy. Během školního roku 2013/14 byla otevřena nová třída mateřské školy, a tak navýšena kapacita na konečných 45 míst, které plně uspokojí děti místních rodičů. Také byla třikrát navýšena kapacita základní školy a s ní i školní kuchyně a školní družiny. Poslední byla ve školním roce 2017/18.

Současná mateřská škola je od roku 2008 dvoutřídní. Původní druhá třída byla umístěná v budově ZŠ a měla kapacitu 9 dětí. K ní bylo přistavěno nové hygienické zázemí. V 2011 byla kapacita třídy navýšena na 12 dětí. V září 2013 se třída II přestěhovala do nově zrekonstruovaného prostoru v prvním patře budovy mateřské školy, kde původně sídlil obecní úřad. Kapacita třídy byla navýšena na 20 dětí.

Důležité je, že se naše škola stává stále milejším a veselejším místem pro naše malé děti i větší školáčky. Místem, které děti nebrzdí, v případě potřeby podrží a talentovaným je dobrým odrazovým můstkem. Rodičům umožňuje, aby měli své malé děti poblíž, v bezpečí domovského prostředí, bez obav o jejich zdraví a bezpečnost.

Samozřejmě je třeba se k tomuto ideálu stále přibližovat - od toho ideály jsou. Je nutné si uvědomit, že cesta je ještě dlouhá, a proto musíme všichni spolupracovat. Ve školním roce 2017/18 bylo odvážným krokem zřizovatele vykoupení pozemku zahrady mateřské školy a bývalé školní kuchyně a tělocvičny od původního majitele. Tak byla získána možnost s těmito nemovitostmi nakládat a hlavně je vhodně udržovat ve prospěch dětí a sportovců v obci.

Pracovní kolektiv této školy již mnohokrát prokázal, že je zárukou kvality výchovně vzdělávací práce a zdrojem radostné atmosféry pro děti. To i za velmi složitých pracovních podmínek. Příznivé podmínky jsou jen dalším bonusem ke zvýšení kvality práce s dětmi.