Platby

Příspěvky 1200 Kč na RODIČOVSKÝ FOND,

ze kterého škola (na základě Vašeho souhlasu) nakupuje hromadně potřeby na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti , sešity, hradí se z něj i divadla a podobné akce, kopírování prac. listů,... posílejte prosím na podúčet:

30015-390890319/0800