ŘEDITELKA ZŠ A MŠ

Mgr. Bc. Jana Kozlová (výchovný poradce, koordinátor ŠVP, správce webových stránek školy, koordinátor ICT - iPady, učitelka ICT a OSV, třídní učitelka 4. a 5. třídy)

​ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mgr. Martina Šimsová (pověřena zastupováním ředitelky, třídní učitelka 2. ročníku, metodik a koordinátor ICT, školní metodik prevence)

Mgr. Olga Lišková (třídní učitelka 1. ročníku)

Mgr. Věra Kučová (třídní učitelka 3. ročníku)

Bc. Lenka Pavliščová (učitelka Tv, Vl)

Kateřina Kahounová (učitelka, koordinátor EVVO)

Jana Šmejkalová (asistent pedagoga)

Barbora Neumanová (asistent pedagoga)

MATEŘSKÁ ŠKOLA

I. oddělení

Radka Balánová (učitelka)

Veronika Musilová, DiS. (učitelka)

Lenka Vrabcová (asistent pedagoga)

II. oddělení

Soňa Růžičková ​(učitelka pověř. vedením MŠ)

Lucie Kyptová (učitelka)

Jiřina Borecká, DiS. (asistent pedagoga)

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Kateřina Kahounová (vychovatelka)

Jana Šmejkalová (vychovatelka)

DĚTSKÝ KLUB

Veronika Nedbalová (pedagog DK)

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Martina Hoštová (vedoucí školní jídelny)

Hana Divišová (kuchařka)

O čistotu, pořádek, opravy i vydávání jídel se starají:

Eva Prokůpková (školnice ZŠ)

Eva Koutná (školnice MŠ)

Josef Radonský (správce a topič)