Pracovní tým

ZŠ a MŠ

Mgr. Hana Šmídová

ředitelka ZŠ a MŠ

​výchovný poradce

koordinátor ŠVP

správce webových stránek školy


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mgr. Martina Šimsová

​pověřena zastupováním ředitelky

třídní učitelka 1. roč. (I. třída)

metodik a koordinátor ICT

školní metodik prevence

Mgr. Zdeňka Pokorná

třídní učitelka 3. a 5. roč. (IV. třída).


Mgr. Eva Kudělková

třídní učitelka 4. roč. (III. třída)

Kateřina Kahounová

třídní učitelka 2. roč. (II. třída)

koordinátor EVVO


Bc. Lenka Pavliščová

učitelka


Martina Machaňová

učitelka AJ


Jana Šmejkalová

asistent pedagoga

Barbora Neumanová

asistent pedagoga


MATEŘSKÁ ŠKOLA

I. oddělení

Soňa Růžičková ​– učitelka pověř. vedením MŠ

Daniela Červenková - učitelka

Lenka Vrabcová - chůva


II. oddělení

Lucie Kyptová - učitelka

Kateřina Pešková - učitelka

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Kateřina Kahounová - vychovatelka

Jana Šmejkalová - vychovatelka


DĚTSKÝ KLUB

Ing. Jaromír Jarůšek - pedagog DK

Lucie Šalplachtová - pedagog DK


ŠKOLNÍ JÍDELNA

Martina Hoštová - vedoucí školní jídelny

Zdeňka Nováková - kuchařka


O čistotu, pořádek, opravy i vydávání jídel se starají:

Lucie Šalplachtová - školnice ZŠ

Eva Prokůpková

Eva Koutná - školnice MŠ

Josef Radonský - správce a topič