ŘEDITELKA ZŠ A MŠ

Mgr. Bc. Jana Kozlová (výchovný poradce, koordinátor ŠVP, správce webových stránek školy, koordinátor ICT - iPady, učitelka ICT a OSV)

​ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mgr. Martina Šimsová (pověřena zastupováním ředitelky, třídní učitelka 1. ročníku, metodik a koordinátor ICT, školní metodik prevence)

Jana Šmejkalová (třídní učitelka 2. ročníku)

Mgr. Lenka Pavliščová (třídní učitelka 3. ročníku)

Mgr. Věra Kučová (třídní učitelka 4. a 5. ročníku)

Kateřina Kahounová (učitelka, koordinátor EVVO)

Dana Šťastná (asistent pedagoga)

Kristýna Chrudimská (asistent pedagoga)

Mgr. Olga Lišková - knižní důvěrník Klubu mladých čtenářů

MATEŘSKÁ ŠKOLA

I. oddělení

Radka Balánová (učitelka)

Veronika Musilová, DiS. (učitelka pověř. vedením MŠ)

Alice Ballková (asistent pedagoga)

II. oddělení

Soňa Růžičková ​(učitelka)

Lucie Kyptová (učitelka)

Jiřina Borecká, DiS. (asistent pedagoga)

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Kateřina Kahounová (vychovatelka)

Kristýna Chrudimská (vychovatelka)

Dana Šťastná (vychovatelka)

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Martina Hoštová (vedoucí školní jídelny)

Hana Dušáková (kuchařka)

O čistotu, pořádek, opravy i vydávání jídel se starají:

Veronika Nedbalová (školnice ZŠ)

Eva Koutná (školnice MŠ)

Tomáš Drahoš (správce a topič)