ŘEDITELKA ZŠ A MŠ

Mgr. Bc. Jana Kozlová (výchovný poradce, koordinátor ŠVP, správce webových stránek školy, učitelka)

​ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mgr. Martina Šimsová (pověřena zastupováním ředitelky, třídní učitelka 1. ročníku, metodik a koordinátor ICT, školní metodik prevence)

Mgr. Zdeňka Pokorná (třídní učitelka 3. a 4. ročníku)

Mgr. Olga Lišková (třídní učitelka 5. ročníku)

Bc. Lenka Pavliščová (třídní učitelka 2. ročníku)

Kateřina Kahounová (učitelka, koordinátor EVVO)

Jana Šmejkalová (asistent pedagoga)

Barbora Neumanová (asistent pedagoga)

MATEŘSKÁ ŠKOLA

I. oddělení

Soňa Růžičková ​(učitelka pověř. vedením MŠ)

Radka Balánová (zastupující učitelka)

Daniela Červenková (učitelka)

Lenka Vrabcová (asistent pedagoga)

II. oddělení

Lucie Kyptová (učitelka)

Kateřina Pešková (učitelka)

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Kateřina Kahounová (vychovatelka)

Jana Šmejkalová (vychovatelka)

Jiřina Borecká, DiS. (asistentka pedagoga)

DĚTSKÝ KLUB

Veronika Nedbalová (pedagog DK)

Lucie Šalplachtová (pedagog DK)

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Martina Hoštová (vedoucí školní jídelny)

Hana Divišová (kuchařka)

O čistotu, pořádek, opravy i vydávání jídel se starají:

Lucie Šalplachtová (školnice ZŠ)

Eva Prokůpková

Eva Koutná (školnice MŠ)

Josef Radonský (správce a topič)