ŘEDITELKA ZŠ A MŠ

Mgr. Bc. Jana Kozlová (výchovný poradce, koordinátor ŠVP, správce webových stránek školy, koordinátor ICT - iPady, učitelka ICT a OSV)

​ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mgr.  Martina Šimsová (pověřena zastupováním ředitelky, třídní učitelka 2. ročníku, metodik a koordinátor ICT, školní metodik prevence)

Mgr.  Věra Kučová (třídní učitelka  1. ročníku)

Mgr. Renata Dvořáková (třídní učitelka 3. ročníku)

Jana Šmejkalová (třídní učitelka 4. a 5. ročníku)

Kateřina Kahounová (učitelka, koordinátor EVVO, vychovatelka ŠD)

Kristýnka Chrudimská (asistent pedagoga, vychovatelka ŠD)

Mgr.  Olga Lišková - knižní důvěrník Klubu mladých čtenářů 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

I. oddělení

Radka Balánová (učitelka)

Veronika Musilová, DiS. (učitelka pověř. vedením MŠ)

Alice Ballková  (asistent pedagoga)

II. oddělení 

Monika Hašková ​(učitelka)

Lucie Kyptová  (učitelka)

Marianna Resler (asistent pedagoga)                  

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Kateřina Kahounová  (vychovatelka)

Kristýna Chrudimská (vychovatelka)

Alice Ballková (asistent pedagoga)

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Martina Hoštová (vedoucí školní jídelny)

Hana Dušáková (kuchařka)

O čistotu, pořádek, opravy i vydávání jídel se starají:

Veronika Nedbalová (školnice ZŠ)

Eva Koutná  (školnice MŠ)

Tomáš Drahoš (správce a topič)