Jak je žákům ve škole?

Kopie souboru Vyhodnocení eval.dotazníku 11/2018