Recyklohraní

 

Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Proto jsou v budově školy (v zádveří) umístěny nádoby na zpětný odběr baterií a drobných elektrozařízení.