Těšíme se na naše prvňáčky!!!

Co bude dítě v první třídě potřebovat:

(některé pomůcky děti dostanou první školní den, nekupujte vše předem)

 

- obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice, notýsek, žákovskou knížku

- pastelky,

- ořezané tužky č.1 a 2

- lepidlo (tyčinkové)

- fixy (volitelné)

- nůžky kulaté

- malé pravítko „podtrhávátko“

- bačkory

- na TV - trenýrky, tričko, cvičky, ponožky, teplákovou soupravu - vše v uzavíratelném pytlíku a podepsané

- na Vv – hadřík, malý ručník, zástěrku nebo starou košili, starý igelit. ubrus

- toaletní papír, ubrousky na ruce do zásobníku, papírové kapesníčky -budeme řešit na prvních třídních schůzkách

 

Každý žák 1. třídy dostává od státu příspěvek na školní potřeby. Škola za tyto finanční prostředky koupí dětem pracovní učebnice a pracovní sešity. Tento příspěvek byl bohužel omezen, takže děti dostanou hlavně učebnice. 

 

Dětem pořiďte na začátek školního roku aktovku, pouzdro na školní potřeby dle výše zmíněného seznamu.

 

Se školní povinnostmi Vašeho dítěte začínají i jisté povinnosti pro ty, kteří se o něj starají. V zájmu bezproblémového začátku školní docházky Vašeho prvňáčka doporučujeme dodržovat pravidla:

Desatero vzorného spolupracujícího rodiče

1. Denně kontroluji aktovku a notýsek svého prvňáčka za jeho přítomnosti. Co si přečtu, k tomu přidám podpis.


2. Denně kontroluji penál s tužkami a pastelkami. V případě potřeby vše společně ořežeme, opravíme. Tužek by mělo mít dítě v zásobě několik. Lepidlo by nemělo být vyschlé.


3. Učím dítě samostatnosti, zodpovědnosti. V přípravě školních potřeb a pomůcek dítěti pomáhám, společně je rovnáme do aktovky.


4. Školní pomůcky stačí koupit po první informativní schůzce s třídním učitelem (v září). dále sleduji doporučení v notýsku.


5. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se mohlo dítě soustředit na práci.


6. Příprava na vyučování by měla být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky. Měla by být rozdělená na kratší časové úseky.


7. Spánek dítěte by měl být přiměřeně dlouhý, aby šlo do školy odpočaté a posílené.


8. Denně si v klidu s dítětem vyprávím o tom, co prožilo ve škole.


9. Své dítě povzbuzuji oceněním i drobných úspěchů. Povzbuzení a ocenění dítě motivuje.


10. Veškeré pomůcky a věci do školy opatřím jmenovkou nebo alespoň monogramem nebo značkou.

 

Malé desatero pro prvňáčky

1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi roků a jak se jmenují rodiče.


2. Umím si na lavici porovnat věci, umím si správně uložit pomůcky do aktovky, uklidit hračky.


3. Umím správně držet tužku, pastelku.


4. Dokážu správně pojmenovat barvy.


5. Dovedu správně držet nůžky a stříhat.


6. Umím si připravit na svačinu. Vím, že před jídlem i po jídle si musím umýt ruce.


7. Ruce si umývám i po použití WC, které splachuji.


8. Umím si sám obout boty, zavázat tkaničky, rychle se obléci.


9. Dovedu poslouchat vyprávění v klidu a se zájmem.


10. Sleduji a poslouchám pohádky, případně televizní pořady pro děti a umím o nich vyprávět.

 

Další praktické informace:

- Domácí úkoly si každý den Vaše dítě označí zakroužkováním příslušné stránky, cvičení. -případně je zapsané v notýsku, dále dle dohody s vyučujícími.

- Pokud je dítě nemocné, je v zájmu Vašeho dítěte, abyste se informovali o probírané látce a případných úkolech. Můžete využít možnosti elektronické komunikace  dle dohody s vyučujícími..

- Je dobré dbát na pravidelný denní režim (po návratu ze školy odpočinek, následuje pravidelná příprava do školy, dostatek spánku)

- V rámci dodržování pitného režimu dávejte dětem do PET lahví dostatečné množství vhodného nápoje (ne do skla).

- Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a "Mléko do škol", proto děti budou pravidelně dostávat  ovoce či ovocné nápoje a mléko. Zpravidla v době velké přestávky.V případě, že dítě ovoce či mléko odmítá, dostane je domů. Pokud dítě chybí ve škole, nemůžeme pro něj ovoce skladovat a proto je rozdáno ostatním dětem, mléko dostane jiný den.

- V případě jakýkoliv problémů se obraťte na třídní učitelku. Čím dříve se začne problém řešit, tím lépe pro dítě.

- V případě, že si nejste jistí a chcete upozornit na problém anonymně, můžete využít školní Schránku důvěry.

Domluvte si schůzku mimo vyučovací čas pedagoga.  Pokud máte potřebu řešit nějaký závažnější problém, řešte jej osobním jednáním s vyučujícím mimo přítomnost dětí. V případě závažných témat ani přestávky, ani čas před začátkem vyučování nejsou vhodné. Respektujte základní životní potřeby učitelky, která hned po přestávce musí jít učit a často má před vyučováním, po něm a v době přestávek dohled nad žáky. Všichni jsme povinni brát ohledy na všechny děti a neřešit problémy svého dítěte na úkor kvality výuky nebo bezpečnosti a zdraví ostatních!

                                                                

PŘEJEME VÁM ŠŤASTNÉHO A SPOKOJENÉHO ŠKOLÁKA !!!

UDĚLÁME PRO TO, CO BUDE V NAŠICH SILÁCH.