Odpolední aktivity

Kroužky organizované školou začínají od pondělí 2.10.2023


Lego programování - kroužek od 3. ročníku ZŠ, maximální počet účastníků: 18 (o přijetí rozhoduje pořadí zaslaných přihlášek).

Deskohraní - minimální počet účastníků: 4

Dramatický kroužek - minimální počet účastníků: 6